E s t e r i i

Under livets himmel i Tornedalen

Hjälpsam kille

Kategori: Allmänt

 
Idag skulle gården rensas från skräp och eldas upp. En som gärna hjälper  till är såklart Svante. 
Glad Valborg då, är det så man säger? //Esterii